Tại Việt Nam, rất ít khi thấy sự xuất hiện của từ Condo và đa phần mọi người đều nhầm lẫn và sử dụng từ Apartment với ý nghĩa của Condo.

huymai.com-apartmentvscondo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *